Actievoorwaarden TalentenKoers

1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aanbieder: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
b) Deelnemer: leerlingen in (voornamelijk) de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar van een brugklas van een school in Nederland die het lesmaterialenpakket TalentenKoers heeft aangeschaft van de Rabobank en/of KNWU. Een ‘school’ is in dit verband zowel een middelbare school als een wielervereniging.
c) Actievoorwaarden: deze voorwaarden.
d) Actie: TalentenKoers.
e) Actieperiode: 1 september 2014 t/m 26 juni 2015.
f) Actiewebsite: www.talentenkoers.nl
2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter promotie van de sponsoring van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.
5. Deelname staat open per klas en vindt plaats via de school. De school van de deelnemende klas is verantwoordelijk voor een juiste communicatie over de deelname aan TalentenKoers aan de ouders van de betreffende leerlingen.
6 Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer het volgende doen:
- De twee lessen Lichamellijke Opvoeding volgen die de betreffende school inricht met het programma van TalentenKoers.
- Tussen de twee lessen Lichamelijk Opvoeding de TalentenKoers leerlingen applicatie gebruiken om gefietste kilometers te registreren.
Om deel te kunnen nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding moet de deelnemer zich voorafgaand registreren op de website www.talentenkoers.nl. De deelnemer krijgt via mail een uitnodiging om zich te registreren. In deze mail staan registratiegegevens zoals inlognaam en wachtwoord. De school is verantwoordelijk voor het versturen van de mail.
Om de TalentenKoers leerlingen applicatie te kunnen gebruiken dient de leerling deze op zijn of haar smartphone te installeren. De leerlingen applicatie is te vinden via de website www.talentenkoers.nl, via Google Play en via de App Store.
7 Iedere Deelnemer mag met zijn klas maar één keer deelnemen aan de Actie.
8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
9. Het prijzenpakket bestaat uit: 1 hoofdprijs
De hoofdprijs: een BMX clinic voor de gehele klas (datum, plaats en aantal toegestane deelnemers in overleg te bepalen, maar minimaal voor de winnende klas).
Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.
10. De winnaar wordt als volgt bepaald: De klas die aan het einde van de Actieperiode (26 juni 2015) de hoogste totaal score heeft behaald wint.
11. De winnende klas krijgt via de school bericht binnen 2 weken na het einde van de Actieperiode. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.

12. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
13. Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
14. Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.
15. Door deelname aan de Actie accepteert iedere Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.
16. De Aanbieder kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de Aanbieder inzake de Actie.
17. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via email gestuurd worden naar: KNWU, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein of info@knwu.nl onder vermelding van ‘klacht TalentenKoers. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.
19. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
20. De Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
21. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

download de app

Heb je een iPhone of Android? Download de Talentenkoers-app dan hier